Warunki Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej organizowanej przez
VIAJES DESTINO MEXICO S.A DE C.V
z siedzibą w Mexico DF, c/Victoria 40, Col. Copilco el Bajo, 04340 Coyoacan


Kim jesteśmy?
Operator Turystyczny Viajes Destino Mexico SA de CV jest pośrednikiem miedzy klientem indywidualnym oraz organizatorami wyjazdów turystycznych a podwykonawcami, takimi jak: hotele, tour operatorzy, firmy transportowe, przewodnicy i restauracje, etc. Dysponujemy biurem obsługi klienta i współpracujemy z wieloma podwykonawcami turystycznymi na terenie całego Meksyku. Przy wyjazdach organizowanych jako pakietowe w sposób bezpośredni bierzemy odpowiedzialność za współgranie wszystkich elementów podróży zakontraktowanych przez nasze biuro.

Cel działania firmy
Pragniemy zapewnić pomoc w dokonywaniu rezerwacji najlepszych hoteli oraz szerokiej gamy usług turystycznych z uwzględnieniem specjalistycznych oraz najbardziej wymagających potrzeb klientów.

Jako miejscowy operator turystyczny, Destino Mexico S.A de C.V oferuje konkurencyjne ceny zarówno hoteli jak i pozostałych serwisów turystycznych na rynku meksykańskim przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi po to, aby podróż, niezależnie czy w celach biznesowych czy turystycznych, była perfekcyjnie zorganizowana.

Gwarancja rezerwacji
Gwarantujemy, iż od momentu potwierdzenia rezerwacji przez klienta, drogą elektroniczną zostaną wszczęte działania mające na celu jej potwierdzenie. Zastrzegamy sobie prawo 10 dni roboczych dni na potwierdzenie rezerwacji, w przypadku gdyby zaproponowany przez klienta hotel czy też podwykonawca świadczeń turystycznych nie miał dostępnych miejsc w konkretnych datach. W tym przypadku oferujemy znalezienie alternatywy o tym samym standardzie i cenie. Jeżeli klient nie zgadza się na ewentualną zmianę hoteli bądź formy świadczeń ma prawo do wycofania rezerwacji bez ponoszenia kosztu z tego tytułu.

Nasze usługi
Nasza strona internetowa www.destinomexico.com oferuje platformę internetową, przez którą hotele i inne z zrzeszone z nami firmy prezentują swoje oferty w formie online oraz umożliwiając korespondencję mailową w przypadku wyjazdów specjalnych. Dokonana rezerwacja ma status umowy pomiędzy klientem a hotelem czy innym serwisem turystycznym. W przypadku rezerwacji online Viajes Destino Mexico S.A de C.V jest jedynie pośrednikiem pomiędzy klientem a hotelem oraz podwykonawcami turystycznymi. Zarówno ceny, lokalizacja jak i szczegóły usług stanowią podstawę informacyjną, która została zaproponowana przez poszczególny hotel oraz podwykonawców turystycznych. W przypadku rezerwacji wyjazdów specjalnych w formie pakietów turystycznych, Viajes Destino Mexico SA de CV bierze pełną odpowiedzialność za realizacje usługi zgodnie z potwierdzonymi świadczeniami.

Hotele jak i serwisy turystyczne mają obowiązek informowania nas na bieżąco o zmianach podanych taryf czy standardów. Dostępność pokoi i wszelkie konieczne informacje zawarte są na naszej stronie internetowej i potwierdzane są w korespondencji. Hotele oraz usługodawcy ponoszą wszelką odpowiedzialność za rzetelność i prawdziwość informacji, które pojawiają się na powyższej stronie.

Serwis rezerwacji online zapewniony przez Viajes Destino Mexico S.A de C.V może być używany zarówno przez klientów indywidualnych jak i pośredników turystycznych (i każdą inną osobę nie będącą klientem indywidualnym) oraz inne osoby uprawnione do sprzedaży towarów i usług w oparciu o zawartość strony internetowej www.destinomexico.com. Natomiast jakiekolwiek wykorzystywanie podanej strony internetowej w celach handlowych i komercyjnych przez firmy nie współpracujące z nami, musi zostać zaakceptowane pisemnie przez naszą firmę.

Ceny
Wszystkie ceny podane na naszej stronie internetowej www.destinomexico.com oraz ustalane mailowo są ważne w momencie potwierdzania rezerwacji. Ceny uwzględniają podatki i potwierdzane są jako pełne ceny, chyba że strony ustalą inaczej, wtedy możliwe są dopłaty na miejscu w przyjętych wcześniej kwotach.

Ceny pojawiające się na stronie internetowej www.destinomexico.com mają jedynie funkcję informacyjną i ze względu na możliwe zmiany kursów walutowych wymagają każdorazowego potwierdzenia.

Zakwaterowanie
Wszystkie hotele związane z naszym biurem oferują bezpośredni serwis pokoi hotelowych na międzynarodowym poziomie. Hotele w Meksyku są zobowiązane do spełniania oficjalnych kontroli jakości, które są prowadzone przez następujące organy rządowe: Ministerstwo Turystyki, Sekretariat Ekonomiczny i (Generalny Urząd Konsumenta):

NOM-01-TUR-2002 Skargi dotyczące firm oferujących usługi turystyczne, noclegi, biura podróży, żywność i napoje oraz spółki w ramach systemów Travel Services.

NOM-06-TUR-2000: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być spełnione przez dostawców usług turystycznych, w pensjonatach i gospodarstwach “agroturystycznych”.

NOM-07-TUR-2002: Elementy normatywne ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, muszą angażować usługodawców turystycznych dla ochrony i bezpieczeństwa turystów lub użytkowników.

NOM-010-TUR-2001: Wymagania jakie mają być zawarte w umowach sporządzonych przez usługodawców turystycznych z użytkownikami-turystami.

Prywatność
Nasza firma jest zobowiązana do zachowania ścisłej tajemnicy i nie ujawniania informacji o klientach, z wyjątkiem tych, koniecznych przy dokonaniu rezerwacji hotelowych. Zastrzegamy sobie jednak prawo, do pozostawienia owych informacji w naszej bazie danych dla przyszłych promocji i rabatów oferowanych naszym klientom, na terenie Meksyku i innych krajów, tak długo, jak klient wyraża na to zgodę.

Potwierdzenie rezerwacji
Klient po dokonaniu elektronicznej rezerwacji i po terminowym dokonaniu ustalonej wpłaty najpóźniej na 35 dni przed dniem rozpoczęcia świadczeń, otrzyma wiadomość e-mail stanowiącą dowód wpłaty i potwierdzenie rezerwacji, z podaniem szczegółów jej dotyczących. Klient może otrzymać mailem wszelkie komercyjne pakiety informacyjne oraz dodatkowe szczegóły nt wyjazdu, zawsze zaznaczając taką potrzebę drogą elektroniczną.

Anulowanie rezerwacji
Potwierdzenie mailowe oraz dokonanie wpłaty stanowi akceptację wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie, wliczając w to zasady i warunki umorzenia i "no show" (gdy klient nie pojawi się w hotelu) oraz wszystkie inne warunki dodatkowe dotyczące rezerwacji i płatności.

W przypadku gdy zmiany lub anulacji dokonuje firma Viajes Destino Mexico, uczestnikom przysługuje zwrot 100% dokonanych płatności, niezależnie od przyczyn tych zmian bądź anulacji.

W przypadku zmiany lub anulowania rezerwacji przez uczestnika, powinien on dokonać tego drogą elektroniczną i będą one rozpatrywane wg następujących zasad, obowiązujących w umowach kontraktowych z hotelami i podwykonawcami na miejscu:

A) Anulacja na 30 dni kalendarzowych lub więcej przed datą wejścia w życie rezerwacji, spowoduje zwrot wszystkich wpłaconych pieniędzy.

B) Anulacja od 29 do 15 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie rezerwacji, uprawnia do zwrotu 50% wszystkich wpłaconych pieniędzy.

C) Anulacja na 14 do 8 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie rezerwacji uprawnia do zwrotu 25% wszystkich wpłaconych kwot.

D) Anulacja na 7 dni kalendarzowych lub mniej przed datą wejścia w życie rezerwacji nie uprawnia do zwrotu wpłaconej kwoty.

Odpowiedzialność
Viajes Destino Mexico SA de CV ponosi odpowiedzialność finansową w przypadku niewypełnienia warunków umowy lub niezdolność do ich wypełniania, wliczając w to zmiany sytuacji politycznych kraju, bądź działanie siły wyższej zawsze wtedy, gdy uniemożliwiałaby ona pełnej realizacji usług na ustalonym poziomie bezpieczeństwa i komfortu. Zmiany ustalonej kwoty za usługę mogą również spowodować odstąpienie od umowy przez klienta bez ponoszenia żadnych kosztów i uzasadniają konieczność zwrotu uczestnikom pełnej wpłaconej kwoty.

Viajes Destino Mexico SA de CV, dyrektorzy, pracownicy lub przedstawiciele firmy nie będą odpowiedzialni za problemy wynikające z niemożliwych do przewidzenia okoliczności lub potencjalnej siły wyższej. Jeśli zmiana sytuacji politycznej kraju lub wystąpienie siły wyższej następuje podczas trwania usługi, Viajes Destino Mexico SA de CV dokona wszelkich starań, aby sytuacja nie zakłóciła realizacji, a gdyby miało to miejsce, zobowiązuje się do rekompensaty bądź zwrotu za wszystkie niezrealizowane świadczenia.

Hotele oraz ich serwisy turystyczne są odpowiedzialne zawsze za świadczenie opisanych usług i zapewnienia klientowi pobytu na miejscu w ramach potwierdzonego standardu.

Znaki towarowe, nazwy handlowe i prawa autorskie
Marka naszej firmy Viajes Destino Mexico S.A de C.V i wszelkich innych, które są wykorzystywane na stronie internetowej www.destinomexico.com jak i slogany, nazwy handlowe, wzory i projekty naszej organizacji, są chronione przez meksykańskie i międzynarodowe przepisy o własności handlowej i nie mogą być używane, powielane lub kopiowane bez pisemnej zgody naszej firmy.

Podobnie oprogramowanie, ulepszenia i wszelkiego rodzaju zastosowania sieci elektronicznych stosowane lub wykorzystywane na naszej stronie internetowej www.destinomexico.com są chronione przez meksykańskie prawo dotyczące praw autorskich i własności intelektualnej i zakazane jest jej całkowite lub częściowe wykorzystanie na dowolny cel, wliczając działania prywatne, handlowe, niekomercyjne lub nawet darmowe, bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela.

Zasady i warunki
Przytoczone zasady i warunki obowiązują wszystkie usługi oraz serwisy pośrednie i bezpośrednie, świadczone na rzecz klienta. Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w limitach ustalonej kwoty, za zgodą klienta.

Klient prowadzący korespondencję mailową, poprzez naszą stronę internetową www.destinomexico.com lub jakąkolwiek aplikacje dostępną na naszych platformach internetowych, dokonując rezerwacji, potwierdza i akceptuje, że przeczytał i zrozumiał opisane zasady i warunki.

Zawartość strony internetowej www.destinomexico.com oraz oferowany serwis rezerwacji online są własnością firmy Viajes Destino Mexico S.A de C.V. Jednakże, informacje te mogą zostać używane zarówno przez klientów prywatnych jak i pośredników: brokerów, hurtowników i każdą inną osobę przy przestrzeganiu poniższych warunków.

Jurysdykcja
Usługi świadczone przez firmę Viajes Destino Mexico SA de CV poprzez stronę internetową www.destinomexico.com podlegają wyłącznie jurysdykcji cywilnej i proceduralnej wedle prawa stanu Distrito Federal, Mexico DF, co wynika z zarejestrowanego przez nas adresu i uniemożliwia na chwilę obecną jak i w przyszłości z jakiegokolwiek powodu przejść pod jurysdykcję innego ośrodka.ZAMÓW PODRÓŻ
x

Zamów podróż

Podaj nam oczekiwania wobec wyjazdu, przybliżone daty oraz liczbę osób, przygotujemy podróż specjalnie dla Ciebie.
Jeśli zostawisz swój email, kopia zostanie przesłana na Twój email Nr telefonu ułatwi nam kontakt z Tobą