06 Społeczeństwo

Społeczeństwo

Według danych statystycznych z roku 2005, na powierzchni prawie dwóch milionów kilometrów kwadratowych Stany Zjednoczone Meksyku żyje ponad 108 milionów mieszkańców. Od roku 1940 w ciągu jednego pokolenia, z przyrostem demograficznym ok. 2 % rocznie, kraj ten zwiększył ponad pięciokrotnie swoją populację. Większość, bo ponad 65%, to osoby poniżej 29 roku życia, co czyni z Meksykanów społeczeństwo młode, witalne i dynamiczne. Obecnie ponad 20 milionów Meksykanów żyje poza granicami Meksyku, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Większość ludności Meksyku mieszka w rozrastających się w zawrotnym tempie miastach. W stolicy kraju, Mieście Meksyk, mieszka ponad 22 miliony mieszkańców, w Guadalajara ponad 6 mln, w Monterrey ponad 3 miliony. Ponad 2 miliony mieszkańców liczą: Tijuana, Acapulco, Puebla i Ciudad Juárez. Od czasów kolonialnych najgęściej zaludnionym regionem Meksyku jest Płaskowyż Centralny, najrzadziej natomiast Daleka Północ.

Ponad 75% mieszkańców Meksyku to Metysi, potomkowie białych, głównie Hiszpanów, oraz rdzennej ludności indiańskiej. Około siedem milionów zachowujących kulturową tożsamość Indian z plemion Náhuatl, Majów, Zapoteków, Misteków, Totonaków, Purépecha, Otomí i innych, a także liczna metyska biedota zamieszkuje tereny wiejskie, oraz biedne dzielnice miejskie. Potomkowie urodzonych na kontynencie amerykańskim Hiszpanów oraz zamożnych Metysów, zwanych Kreolami, często o jaśniejszej cerze, dzisiejsza klasa średnia i wyższa, to przede wszystkim mieszkańcy miast i właściciele wiejskich posiadłości. W szesnastym wieku przywieziono do Meksyku, na tereny upraw trzciny cukrowej, kilkanaście tysięcy niewolników z zachodniej Afryki. Ich potomkowie, w przybliżeniu 2% ludności, o wyraźnych negroidalnych rysach, zamieszkują dziś tropikalne regiony wybrzeża Zatoki Meksykańskiej, np. Veracruz oraz Pacyfiku, np. Acapulco.

Istnieje spór na temat meksykańskiego charakteru. Przy bliższym kontakcie z mieszkańcami Meksyku, popularne są wśród obcokrajowców dwie postawy: idealizująca lub potępiająca. Spokojni, prości, pokorni, pełni naturalnego poczucia humoru, uczciwi, pełni dumy ze swojego kraju, inteligentni, kurtuazyjni, dobrze wychowani, uprzejmi i gościnni, często przesadnie otwarci w duchu preferencji dla obcych zwanej malinchismo, postrzegani są z drugiej strony jako nadwrażliwi sentymentaliści skłonni do nagłych zmian uczuć i zachowań, hermetyczni prześmiewcy kpiący sobie z wszystkiego i z wszystkich, prócz własnej matki, usypiający naszą czujność miłymi słowami potencjalni rabusie, leniwiwy znawcy nieśpieszności spod znaku mañana, pijacy skłonni do zabawy, za którą koniec końców my będziemy musieli zapłacić, zakompleksieni i bezpardonowi macho w sposób jawny wykorzystujący naszą obecność do poprawienia swego własnego zachwianego ego.

Meksykanów nie da się opisać jednolitą serią przymiotników, nie tylko ze względu na różnorodność regionów etnicznych kraju, ale przede wszystkim ze względu na bogactwo noszonych przez nich i uzewnętrznianych postaw. Podobnie jak pod względem geograficznym czy kulturowym, takżę odnośnie ludzi, Meksyk to również kraj współistniejących ze sobą kontrastów, mijających się niemalże na każdym kroku biernych i wyraźnych twarzy indiańskich chłopów, witalnych i zmęczonych oczu metyskich robotników, wzruszających spojrzeń i gestów małych dzieci, pociągających niepokojącą urodą ocalałych profili prehiszpańskiej arystokracji Majów i Azteków. Nie można poznać kraju, jeśli nie pozna się jego mieszkańców. W Meksyku fakt ten jest szczególnie mocno odczuwalny.ZAMÓW PODRÓŻ
x

Zamów podróż

Podaj nam oczekiwania wobec wyjazdu, przybliżone daty oraz liczbę osób, przygotujemy podróż specjalnie dla Ciebie.
Jeśli zostawisz swój email, kopia zostanie przesłana na Twój email Nr telefonu ułatwi nam kontakt z Tobą