09 Religia

Religia

Większość, bo prawie 90% społeczeństwa Meksyku to katolicy, około 8% to protestanci i ewangelicy, 2 % to wyznawcy innych religii, m.in. judaizmu, islamu i buddyzmu. Deklarowany ateizm, szacowany jest poniżej jednej dziesiątej procenta i praktycznie w Meksyku nie występuje. Mimo że czasy się zmieniają i kult naukowości zatacza coraz większe kręgi, religia to dla Meksykanów wciąż nie tyle racjonalnie wyrażana przynależność światopoglądowa, ile przede wszystkim, uświęcony tradycją i odwołujący się do sfery emocjonalno - duchowej sposób życia.

Fundamentem dzisiejszej wiary społeczeństwa meksykańskiego jest tzw. synkretyzm religijny, czyli szczególne połączenie elementów religii prehiszpańskich z chrześcijaństwem przywiezionym tu napoczątku XVI wieku z Europy. W konfrontacji odmiennych światów, sposobów myślenia i życia, która nastąpiła po odkryciach geograficznych, narzucana siłą kultura, wszędzie tam, gdzie nie zdołała unicestwić zastanych kultur, została przez nie zasymilowana i przyjęta. Ślady tej asymilacji widać w architekturze kościołów, zdobnictwie ołtarzy, symbolice kultu, połączonych z fiestami ceremoniach religijnych, w dominującej w obrzędach tradycji ludowej, w modlitwach, etc. Można powiedzieć, że siła z jaką chrześcijaństwo objęło formalny rząd dusz na tych terenach, jest niemalże równoznaczna z siłą podskórnego przenikania wpływów prehiszpańskich do nowej religii. Meksykański katolicyzm to bogate i oryginalne połączenie tego, co w chrześcijaństwie ogólnoludzkie z tym, co najbardziej zakorzenione w historycznej tradycji i codziennym doświadczeniu.

Osią wiary i religijności Meksykujest postać Matki Boskiej Guadalupe, która ukazała się 12 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac biednemu Indianinowi Juanowi Diego Cuauhtlatoatzin. Cudowne ukazanie się Virgen Morena okazało się wydarzeniem niezwykłej wagi w historii Meksyku. Podobnie jak cudowna obecność Matki Boskiej Częstochowskiej polega, między innymi, na niezwykłej zdolności jednoczenia poróżnionego narodu w momentach historycznego zagrożenia, tak cud Panny Gwadelupskiej, który zaczął się w samym momencie ukazania, pozwolił na pokojowe dokonanie się ewangelizacji Ameryki, ratując tym samym Indian przed wyniszczeniem. Zgodnie z maryjnym charakterem meksykańskiego katolicyzmu, Matka Boska z Gwadelupy to nie tyle patronka dojrzałości, doskonałości i stabilności, ile patronka nienarodzonych, opiekunka bezbronnychi orędowniczka najbardziej potrzebujących.

Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Meksyku

Jan Pawła II odwiedził Meksyk pięciokrotnie. „Mexico siempre fiel” – „Meksyk zawsze wierny, te słowa wypowiedział Papież w styczniu 1979r. podczas pierwszej mszy apostolskiej poza granicami Watykanu. Odwiedził wtedy m.in. Miasto Meksyk, Pueblę, Oaxaca i Guadalajarę. Podczas spotkania z Indianami w Cuilapan wezwał do solidarności z rdzennymi, najuboższymi mieszkańcami Meksyku. Głównym celem drugiej podróży Jana Pawła II do Meksyku w maju 1990 roku była beatyfikacja Juana Diego. Dodatkowo podczas spotkańw Mieście Meksyk, Veracruz, Aguascalientes, S. Juan delos Lagos, Durango, Chihuahua, Monterrey, Tuxtla GutiérrezVillahermosa i Zacatecas przekonywał, że wiara, nadzieja i miłość są najlepszym orężem w walce z problemami ubóstwa, narkotyków i wyzysku. W sierpniu 1993 roku Jan Paweł II już po raz trzeci udał się do Meksyku, tym razem do stanu Chiapas oraz do Méridy na Półwyspie Jukatańskim. Podczas spotkań z kapłanami religii indiańskich z całego kontynentuw miejscowości Izamal, na które nie byli zaproszeni duchowni katoliccy, przeprosił za błędy polityki kościoła i zapewniał, że Kościół zawsze jest zwrócony do najbardziej ubogich i pozbawionych nadziei. W styczniu 1999r., na zakończenie Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów Ameryki w Mieście Meksyk, zaapelował, żeby „Kontynent Nadziei” – jak nazywa się niekiedy tą część świata – stał się „Kontynentem Życia”. Ostatnia pielgrzymka Papieża do Meksyku miała miejsce w lipcu 2002 roku. Głównym celem pobytu była kanonizacja Juana Diego beatyfikacja Jana Chrzciciela oraz Hiacynta od Aniołów, a także oddanie głębokiego hołdu indiańskim mieszkańcom Mezoameryki.ZAMÓW PODRÓŻ
x

Zamów podróż

Podaj nam oczekiwania wobec wyjazdu, przybliżone daty oraz liczbę osób, przygotujemy podróż specjalnie dla Ciebie.
Jeśli zostawisz swój email, kopia zostanie przesłana na Twój email Nr telefonu ułatwi nam kontakt z Tobą